Hasar Analizi & Servise Uygunluk Değerlemesi

Analiz, görüntüleme, izleme (kalıntı gerilim, titreşim)

SEM2

Simülasyon ve modelleme

SEM3

Bütünlük değerleme

CT

Tahribatsız metalografi

sahakont1

saha_kont2