Giriş

B1-1 2

Kaynak, muayene ve malzeme teknolojilerindeki gelişmelerin hız kazanmasına bağlı olarak, Merkez bünyesinde yürütülen ArGe faaliyetlerinin özelleşmiş bir grup altında planlanması ve yönetilmesi gereği hissedilmiş ve ArGe grubu 2010 yılında oluşturulmuştur.

 Üniversite bilimsel araştırma, TUBİTAK ve diğer devlet ArGe proje desteklerinin yanısıra, ArGe faaliyetleri, endüstriyel test, karakterizasyon ve analiz hizmetleri gelirleri ile de finanse edilmektedir.

 Tüm geleneksel ark kaynağı tekniklerinin yanısıra, çelik alaşımlarında anahtar-deliği tabanlı hibrit kaynak teknolojileri, Aluminyum ve egzotik metal alaşımlarında katı-hal kaynak uygulamaları, proses görüntüleme-izleme, proses kontrol alanlarında çalışılmaktadır.

 ArGe grubunun kendi bünyesinde yürüttüğü bilimsel araştırma çalışmalarına ilave olarak, uluslararası ve ulusal firma ve enstitülerle de ortak çalışmalar yürütülmektedir.

B1-3