Malzemeler

Malzemeler
  • Süperkritik ve ultra-süperkritik kazanlar,
  • Eşanjörler,
  • Basınçlı kaplar,
  • Proses ekipmanları,
  • Kara ve deniz taşıtları,
  • Boru hatları,
  • Demiryolları ve demiryolu taşıtları, vb.,

İçin kullanılan geleneksel veya yeni geliştirilmiş metal alaşımlarının geleneksel ve ileri
kaynak yöntemleri ile kaynak uygulamalarına yönelik olarak çalışılmaktadır. 

C2