Teknikler

Kaynak ve ilgili prosesler için prosedür tasarım (WPS) ve vasıflandırma (PQR) temel ilgi alanımızı oluşturmaktadır.

Tekrar edilebilirlik ve verimlilik dikkate alınarak, gerçek zamanlı proses parametre kontrolü üzerine çalışmalar da grubumuzun önem verdiği alanlara dahil olmaktadır.

Proseslerin ve malzeme üzerinde oluşturdukları etkilerin termal ve mekanik simülasyonu ve modellenmesi zaman ve malzemeden kazanç sağlayan bir araç olarak çalışmalarımızda yer almaktadır.

C1